Tuesday, March 3, 2009

Saker som jag glömmer, saker som jag minns.
Det var bara det.
Just idag var det bara det.

No comments: