Monday, February 9, 2009

energetically yours.

Jag vill bara dubbelkolla två grejer.

Är det så att man nu äntligen kommit på ett sätt att slutförvara det extremt farliga avfall som bildas när man utvinner energi ur kärnkraftverk? Jag menar inte gräva ner det under jorden nu, politikens variant till att gömma sig under mattan när man leker kurragömma, utan ett sätt att disponera det så att inte inte längre kan orsaka oöverskådlig skada)

Och vidare antar jag då att vi har utvecklat ett sätt att utvinna uran på ett sätt som inte heller är tokfarligt och ödelägger stora landmassor?

För i såna fall säger jag kör hårt till grabbarna grus och deras kärnkraftsvurmande.
You go, guys.
Verkligen.

1 comment:

Amanda said...

På fråga 1 svarar vi nej och på fråga 2 svarar vi nej.