Saturday, May 14, 2011

So s'perior.

Medan ni låg och sov i ett bakfullt och illaluktande tillstånd i morse och så småningom vaknade till ångest och illamående sjösatte jag och mastade på min båt.
Jag skriver det här för att ni ska förstå vidden av det moraliska övertaget jag har över er alla just nu.

1 comment:

Amanda said...

Pfft! Jag städade min lägenhet, rensade mitt kontor och handlade tilltugg till ikväll. No moral superiority for you!