Thursday, July 12, 2012

Killar killar killar.

I dag har jag ingenting vettigt att säga alls, ety har skickat tidning och har hjärna full av mos.
I stället vill jag verkligen, alltså VERKLIGEN, tipsa om den nya fantastiska bloggen på PSL, genialt titulerad "killbloggen". Den handlar om pojkband.
Alla som någon gång varit 14, eller känner någon som varit 14, bör läsa den här bloggen. Gör det, bara gör det.
Framför allt behöver ni läsa det här inlägget, som handlar om varför killarna i ens klass alltid sa att pojkbandskillarna  var bögiga (och, om tillfrågade idag, skulle hävda exakt samma sak).

"[den här sortens kritik av pojkbanden är] En uppvisning av homofobi och misogyni triggad av inkorrekta maskulina beteenden hos utförarna. En av många sanktioner mot män som uppvisar ”feminint” beteende (som känslor och tillgänglighet, urk!), och mot kvinnors omdöme.
Det hela är klassiskt:
  • Kulturella uttryck som riktar sig mot, eller främst uppskattas av kvinnor tillskrivs sällan eller aldrig de värderingar som är tätt sammankopplade med manliga motsvarigheter, som kvalitet och autenticitet.
  • Män som utmanar typiska machoideal för mycket bögklassas direkt, med den underliggande värderingen att de står för något sämre."

Har nu en svårartad crush på den briljanta Rebecka Hedström som skriver bloggen.

Dessutom handlade senaste inlägget om Hanson. Bara en sån sak.


No comments: