Thursday, April 26, 2012

And my glory was I had such friends.

Obs: har briljanta vänner som tycker saker om ägg.
Läs mer i Arons blogg här.

No comments: